Эгерде биздин “көзгө көрүнбөгөн” бардык каржылык адаттарыбыз көзгө көрүнгөн физикалык тоскоолдуктарга айланса кандай болмок? Анда дүйнө өңчөй тосмолордон турар эле.

Жаштар арасында кеңири жайылган натыйжасыз каржылык адаттар финансылык көз карандылыкка бараткан жолдо “көзгө көрүнбөгөн тосмолорго” айланат.

Видеону көрүп, жакындарың менен бөлүш.
«АКЧА: ЧАЧПА! ТАКТА! САКТА!»
Көрүнбөгөн дубалдар

Биздин баяндар

Өнөктөштүктө
Өнөктөштүктө