Башка өлкөлөрдө көп жыл мурун өткөрүлгөн мындай эксперименттер көрсөткөндөй, адамдар көпчүлүктүн туура эмес ырастоолоруна ичинен макул болбой турса да, көпчүлүккө кошулуп кете берет. Ушул феноменди эске алуу менен, 2022-жылдын күзүндө Кыргызстанда өткөрүлгөн эксперимент социалдык нормалардын акчага байланыштуу чечимдерге таасирин изилдеп көрдү. Себеби биздин “эл эмне дейтибиз” ошол эле “эффект толпы” дегендикке жатат. Ал бүткүл дүйнө боюнча катышчууларды даана фактыларды четке кагып, башкалардын пикирин ээрчигенге түрткөн.

Сиз көпчүлүктүн таасирине карлышык көрсөтө аласызбы? Комментарий калтырыңыз жана видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз.

«АКЧА: ЧАЧПА! ТАКТА! САКТА!»
Социалдык эксперимент

Биздин баяндар

Жаңылыктар
Өнөктөштүктө
Өнөктөштүктө